کارنامه معاونت امور زنان از مردود هم عقب تر است/ امتیازات زیادی از زنان در دولت یازدهم گرفته شد

کارنامه معاونت امور زنان از مردود هم عقب تر است/ امتیازات زیادی از زنان در دولت یازدهم گرفته شد

خبرگزاری فارس: کارنامه معاونت امور بانوان از مردود هم عقب‌تر است/ امتیازات زیادی از بانوان در دولت یازدهم گرفته شد

یک کارشناس امور بانوان با نقد از عملکرد ضعیف معاونت امور بانوان ریاست جمهوری در سه سال گذشته گفت: این معاونت و مسئولان حوزه بانوان سه سال و نیم را از دست داده‌اند و بررسی کارنامه معاونت نشان می‌دهد که عملکرد آنها از مردود هم عقب‌تر است.

توران ولی مراد در مکالمه با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس گفت: هم اکنون وقت بررسی کارنامه هاست و کارنامه معاونت امور بانوان باید روی میز قرار بگیرد. بنده پیشنهاد میدهم رسانه ها این بستر را فراهم کنند و عملکرد معاونت امور بانوان را در رابطه با تمام ابعادی که می شد بر روی آنها اقداماتی انجام داد و اینکه چه کارهایی باید می شد، چه اقداماتی انجام شد و چه کارهایی انجام نشد، را چک کنند.

وی ادامه داد: در این بررسی مشخص خواهد شد که جهت گیری کارهای معاونت امور بانوان بیشتر بازرگانی بوده است. خودشان می گویند «صحبت تهیه کردیم، حساسیت بوجود آوردیم». اینها که وظیفه معاونت امور بانوان نیست اینها وظیفه مراکز فرهنگی و رسانه ها است، دولت وظیفه اجرا دارد باید معاونت نقل بکنید در حوزه اجرا چه اقدامی انجام داد.

این کارشناس حوزه بانوان تصریح کرد: یکی از شاخصه های اقدامات معاونت امور بانوان این است که بجای این که کار کاربردی به انجام رسانند افرادی که قادر هستند مورد توجه جامعه باشند مانند یک هنرپیشه یا فردی که بر روی صورتش اسید پاشیده میبرگزند و به سراغ آنها می روند، اینها موضوعاتی است که مورد توجه جامعه قرار می گیرند. معاونت بر روی موج این افراد سوار می شود و بهره برداری های بازرگانی خود را به انجام میرساند.

ولی مراد اضافه کرد: بیشتر کارهای معاونت فردی و انفرادی بوده و از تمام اقدامات بهره برداری بازرگانی می شود اما در نهایت هیچ کاری انجام نمی شود. معاونت امور بانوان را باید با کارنامه اجرایی چک کرد و نمره داد. کارنامه معاونت امور بانوان از مردود عقب تر است و بسیاری از امتیازات را که بانوان در حد گسترده و وسیع به دست آورده بودند دولت با همراهی معاون امور بانوان از خانمها گرفت، ولی به لحاظ بازرگانی سوار بر موج ها شد و بیشتر مسأله درست کرد تا اینکه مسأله ای را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: خانواده موضوع از یاد برده شده معاونت بانوان است تحکیم، تعالی، تندرست، تسهیل ازدواج و راهکارهای تأمین تندرست خانواده از موضوعات کاملاً از یاد برده شده حوزه بانوان است. همین طور حرکت هایی به انجام رساندند که نقطه صفر این حرکت ها از آن طرف آب، آب می خورده است که باید این اقدامات چک شود، رسانه ها باید در 6 ماه آخر سال کارنامه دولت در حوزه بانوان را چک کنند چون کار زیرساختی انجام نشده است. در این مدت یک لایحه و حتی یک ماده واحده هم به مجلس نرفته است.

وی بیان داشت: لایحه تأمین امنیت بانوان در دولت پیش تهیه شده بود و در کلیت خوب بود، مسئولان فعلی حوزه بانوان سه سال و نیم را از دست دادند، دیگر می خواهند چه کاری را شروع کنند.مثلاً در رابطه با پست گرفتن بانوان بجای این که یک لایحه نگاشته شود تا همواره این حق برای بانوان ایجاد و حفظ شود تنها شعار دادند و بعد نقل کردند به گردهمایی تشخیص مصلحت نظام رفته و آنجا رد شد، این ها گزارش هایی است که اصلاً قابل قبول نیست.

— اگر پيشنهادى داريد در قسمت نظر بنويسيد —

نگارش : كيميا ع.

اجتماعی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

چون ز جام بيخودی رطلی کشی
««« »»»
کم زنی از خويشتن لاف منی

کارنامه معاونت امور زنان از مردود هم عقب تر است/ امتیازات زیادی از زنان در دولت یازدهم گرفته شد

TT / 94 — TP / 17%

نظر دهید