مسافرت کردن با هواپیما به قدر کافی استرس دارد و بیمار شدن در مسافرت این فشار را بیشتر میکند. برای این که در طول پرواز بیمار نشوید و راحت باشید کارهایی که در این مطلب نقل کرده ایم را نباید به انجام رسانید.

با پای برهنه در هواپیما قدم نزنید!

بعضی افراد تا دستشویی با پای برهنه میروند که اینکار قادر می باشد خطرناک باشد. امکان می دارد لیوان شکسته ای روی زمین باشد. همچنین زمین هواپیما پر از جرم است.

برای نوشیدنی هایتان یخ نخواهید

تحقیقی در سال ۲۰۰۴ نمایان کرد که از ۳۲۷ ذخیره ی آب هوایی، فقط ۱۵درصد استانداردهای تندرست را دارند. حالا دیگر آب هواپیما از داخل منبع نیست و معضلی ندارد ولی یخ ها هنوز از همانجا تامین میشوند که در بر می داری میکروب هستند. ترجیحا در هواپیما از بطری آب بخورید.

تمام طول پرواز را روی صندلی تان ننشینید

در نشستن طولانی مدت ریسک لخته شدن خون در پا خیلی زیاد است، پس بلند شوید و کمی راه بروید یا حرکات کششی به انجام رسانید. لباس تنگ هم بر تن نکرد تا جریان خونتان عادی باشد. اصلیترین چیز اینست که پایتان را هر یک ساعت کمی تکان دهید.

از لنز تماسی بهره نگیرید

چنانچه قادر می باشید در طول پرواز به جای لنز، عینک بگذارید. هوای داخل هواپیما خیلی خشک است و قادر می باشد چشمتان را تحریک کند. همچنین استراحت کردن با لنز امکان می دارد برایتان مشکل بوجود آورد.

دریچه ی هوای بالای سرتان را نبندید

چنانچه خنکتان میشود خوب تر است ژاکتی دورتان بپیچید تا دریچه را ببندید. این گردش هوا باعث کشته شدن میکروب ها قبل از رسیدن به بدن شما میشود.

چنانچه غذایتان روی میز افتاد نخورید

میز غذای جلویتان استریلیزه نیست و معمولا روزی یکبار شسته میشوند و افراد برای هرکاری از آنها بهره می گیرند، پس زیاد روی پاکی شان حساب نکنید.

از پتوها بهره نگیرید

پتوها و بالشی که در هواپیما در اختیارتان می گذارند به خوبی تمیز نمیشوند. اینها محل عالی ای برای تجمع شپش و میکروب هستند پس ازشان بهره نگیرید.

آب آشامیدن را از یاد نبرید!

اصلیترین چیز در طول پرواز آشامیدن آب است. پس حتما تا مکانی که قادر می باشید آب بخورید.

چای و قهوه را از یاد برید

ترجیحا نباید از آب منبع هواپیما بهره گیرید و به همان بطری آبتان قانع باشید. مورد دیگر این که قهوه باعث کاهش داده شدن آب بدنتان میشود و این در طول پرواز خوب نیست.

به دکمه ی سیفون توالت دست نزنید

دستشویی ها هم مکان عالی ای برای تجمع میکروب هستند، پس دستهایتان را به خوبی بشویید و از یک دستمال توالت برای فشار دکمه ی سیفون بهره گیرید.

سرتان را برای خواب به پنجره تکیه ندهید

افراد زیادی اینکار را قبل از شما به انجام رسانده اند و امکان می دارد عطسه، سرفه یا خمیازه به سمت پنجره کرده باشند. این پنجره ها قادر می باشند پراز میکروب باشند.

شلوارک بر تن نکرد

چنانچه قادر می باشید تیپهایی بر تن بکنید که کاملا قسمتهای بدنتان که روی صندلی قرار میگیرند را پنهان بکند. صندلی ها هم مثل دیگر قسمت ها خیلی تمیز نیست. پس سعی کنید شلوارک بر تن نکرد.

چنانچه حالتان خوب نیست، حتما به مهماندار بگویید

مهمانداران برای شرایط اضطراری پزشکی تعلیم نگاه کرده اند و قادر می باشند خیلی از موارد را مهار کنند. آنها به طور کامل تعلیم نگاه کرده اند پس هر معضلی که داشتید حتما با آنها درمیان بگذارید.