کامپیوتر های کوانتومی یک گام به حقیقت نزدیک تر شدند: تکنیک تازه سیم کشی سه بعدی برای مهار بیت های کوانتومی (2 عکس)

رایانه های کوانتومی یک گام به واقعیت نزدیک تر شدند: روش جدید سیم کشی سه بعدی برای کنترل بیت های کوانتومی

تصویر و عکس شماره 1 ⇩
سیناپرس: محققان کانادایی کامیاب به ابداع روش سیم کشی سه بعدی تازه ای شده اند که مهار بیت های کوانتومی ابررسانا را امکانپذیر می کند.

دستاورد محققان کانون محاسبات کوانتومی (IQC) در دانشگاه واترلو، گامی اصلی در مسیر تحقق رایانه های کوانتومی مقیاس پذیر به حساب مییاید.

سوکت کوانتومی یک روش سیم کشی است که از سیم کشی سه بعدی بر پایه میله های فنری برای معلوم کردن کیوبیت های منفرد بهره میگیرد. این روش، سیستم های الکترونیک اصیل را به مدارهای کوانتومی متصل کرده و از توانایی توسعه پذیری از محدوده فعلی یک کوابیت تا چندین هزار کوابیت برخوردار است.

یکی از روش های امیدوارکننده انجام معماری محاسبات کوانتومی مقیاس پذیر، بهره گیری از کیوبیت ابررسانا است که با مدارهای الکترونیک موجود در رایانه های اصیل (با دو حالت 0 و 1) مشابهت دارد.

سوکت کوانتومی یک روش سیم کشی است که از سیم کشی سه بعدی بر پایه میله های فنری برای معلوم کردن کیوبیت های منفرد بهره میگیرد.

مکانیک کوانتومی، امکان آماده سازی کیوبیت در حالت انطباق یا سوپرپوزیشن (superposition) را فراهم می کند و این آگاهی دار معناست که کیوبیت قادر هست به طور همزمان در حالت 0 و 1 باشد. برای مقداردهی کیوبیت در حالت 0، کیوبیت های ابررسانا درون یک کرایوستات به دمایی نزدیک به 273- می رسند.

برای مهار و اندازه گیری کیوبیت های ابررسانا، محققان از پالس های مایکروویو بهره میگیرند. این پالس ها معمولا از منابع و ژنراتورهای پالس، از طریق یک شبکه از کابل های متصل کننده کیوبیت ها در محیط خنک کرایوستات به سیستم های الکترونیک در دمای اتاق ارسال می شوند.

شبکه کابل ها که نیازمند دسترسی به کیوبیت های داخل کرایوستات است، یک زیرساخت بسیار پیچیده بوده و یک مانع اصلی در تحقق معماری محاسبات کوانتومی به حساب مییاید.

به نقل کرده ماتئو ماریانتونی، دانشجوی دکتری دانشگاه واترلو و یکی از نویسندگان این مطالعه، تمامی اجزای سیم در سوکت کوانتومی به گونه ای دیزاین شده اند که در دماهای بسیار پایین نیز فعالیت کرده و از عملکرد خوبی در طیف مایکروویو   برخوردارند؛ می توان از سوکت کوانتومی برای مهار سیستم های ابررسانا که یکی از مراحل نکته نیاز برای توسعه تکنولوژی محاسبات کوانتومی مقایس پذیر به حساب مییاید، بهره گرفت.

نتایج این دستاورد در journal Physical Review Applied انتشار داده شد.

 

منبع: eurekalert

ترجمه: معصومه سوهانی

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس رایانه های کوانتومی یک گام به حقیقت نزدیک تر شدند:		روش جدید سیم کشی سه بعدی برای مهار بیت های کوانتومی ابداع سوکت کوانتومی توسط محققان دانشگاه واترلو

****************************

متن از : كيميا ع.

تازه های فناوری در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

شرابی بی خمارم بخش يا رب ««« »»» که با وی هيچ درد سر نباشدکامپیوتر های کوانتومی یک گام به حقیقت نزدیک تر شدند: تکنیک تازه سیم کشی سه بعدی برای مهار بیت های کوانتومی (2 عکس)


TT / 80 --- TP / 20%

گردآوری شده توسط : كيميا ع.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : تازه های فناوری
برچسب ها : رایانه , کوانتومی

مطالب مرتبط