کمدی؛ فرار مغزها در دولت پیش و فعلی

طنز؛ فرار مغزها در دولت قبل و فعلی

روزی ز سر باغچه مغزی به هوا خاست از بهر مسافرت بال و پر خویش بیاراستدولت قبل:

روزی ز سر باغچه مغزی به هوا خاست
از بهر مسافرت بال و پر خویش بیاراست
آن قدر که در کشور او صلح و صفا بود
او باز ولی منفعت بیشتری درخواست
مغز است و خود این مغز خودش چیز عجیبی ست
در دورترین فاصله از میخچه پاست
این فاصله نقل کردیم که نگاه کننده آگاهی بدارد
یعنی که ته آنجاست و راس تو در اینجاست
القصه اگه مغز تو در فکر فرار است
در دولت ما بهر تو هر چیز مهیاست
ما اهل صفاییم و کمی اهل ریاییم
یعنی که خوراک مخ تو قبل خود ماست
ای مغز فراری تو مگر عقل نداری
یارانه مغز همه در وضعیت اجراست
پنجاه تومن می دهمت قبل خودم باش
در حیطه دشمن نروی آن رو دنیاست
این دولت ما دولت تثبیت حقوق است
البته فقط بهر مدیر رده بالاست
«رو مسخرگی پیشه کن و دلقکی یاد گیر»*
این مغز چه دارد که فقط در پی غوغاست؟!
ای کاش عدم این همه مخ در وطن ما
تا مرز نبندیم به هر مغز فراری!

دولت فعلی:

روزی ز سر باغچه مغزی به هوا خاست
از بهر مسافرت بال و پر خویش بیاراست
در کشور او دولت تدبیر و امید است
او باز ولی منفعت بیشتری درخواست
نقل کردند نرو مغز بمان زمان قرار است
حالا همه چی! بهر تو ای مغز مهیاست
ما اهل وفاییم و صفاییم و خداییم
قبل خود ما باش بدان مکان تو اینجاست
هر چیز خراب است هم از دولت قبلی ست
یارانه مثالی ست که در وضعیت اجراست
از بهر طمع بال و پرخویش میارا
میکاپ و آرایش تو دلیل صد معضل و دعواست
ما ارزش مغز همه را خوب آگاهی بداریم
از ژست خود دولتیان واضح و پیداست
ای مغز فراری تو مگر عقل نداری
یارانه مغز همه در وضعیت اجراست
هر چیز بخواهی به تو تقدیم نماییم
آن سان که خودت اندیشی آن رو دنیاست
یک سفره باز کنیم پر از نعمت کافی
البته فقط دست نزن بهر تماشاست
یک ذره فقط زمان کم و درد زیاد است
نوبت به تو هم می رسد آن جور که دلخواست!
حالا که کلیدم ته این آنلاک کرده
لبخند فقط می خانمم از بهر تو، زیباست؟!


**با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما کاربران عزيز، يارى نماييد**

نگارش: فرنگيس ض.

جک و خنده بازار در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دلم رميده شد و غافلم من درويش ««« »»» که آن شکاری سرگشته را چه آمد پيشکمدی؛ فرار مغزها در دولت پیش و فعلی


TT / 44 --- TP / 12%

گردآوری شده توسط : فرنگيس ض.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : مغزها
برچسب ها :

مطالب مرتبط