کمدی؛ پیازگرافی و پیازولوژی

-------------------------------------------------******

مطلب از : تورانبانو ض.

جک و خنده بازار در بخش سرگرمی سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

گفتم ای مسند جم جام جهان بينت کو ««« »»» گفت افسوس که آن دولت بيدار بخفتکمدی؛ پیازگرافی و پیازولوژی


TT / 38 --- TP / 7%

گردآوری شده توسط : تورانبانو ض.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : پیازگرافی
برچسب ها : پیازولوژی

مطالب مرتبط