کودک را با دلهره و استرس از خواب بیدار نکنید

کودک را با استرس از خواب بیدار نکنید

تحول ساعت خواب دانش آموزان خصوصاً پایه های پایین تر و بیدارکردن آن ها در ایام مدرسه یکی از معضلات والدین است که در نتیجه موجب دیر رسیدن آن ها به مدرسه می شود .

وکیلی روان شناس و مشاور اظهار کرد: تحول ساعت خواب دانش آموزان خصوصاً پایه های پایین تر و بیدارکردن آن ها در ایام مدرسه یکی از معضلات والدین است که در نتیجه موجب دیر رسیدن آن ها به مدرسه می شود و در این نگاه کن رفتار پدر و مادر و زود استراحت کردن آنها باعث ایجاد الگو پذیری مثبت برای فرزندان است.

وی در ادامه اظهار کرد: والدین باید وانمود کنند که خودشان خواب هستند و چنانچه فرزند خوابش نمی برد از وی بخواهید گرچه به این کار تمایل ندارد، اما در تخت خود بماند و در صورتی که خردسال تنهایی در اتاق تاریک خود به وحشت مییافتد فقط یک چراغخواب برایش روشن کنید، بعد از مدتی خردسال به این روال عادت می کند و خودش سرساعت معلوم استراحت میکند.

وکیلی تصریح کرد: در رابطه با بیدار کردن خردسال نیز خوب تر است از یک ساعت زنگ دار، البته با نظارت و تنظیم آن توسط والدین بهره گرفته شود و صبح وقتی که ساعت زنگ خورد منتظر مانید تا خردسال از خواب بیدار شود و آن را قطع کند و چنانچه نشد او را آرام تکان دهید و بگویید که زمان خواب خاتمه یافته است.

این روان شناس در پایان نقل کرد: روزهای نخست امکان می دارد بچه تان کمی به سختی از خواب بیدار شود اما باید توجه داشت که هرگز نباید وی را با پریشانی از خواب بیدار کنیم و مدام به خردسال نگویید که مدرسه دیر شد، زیرا رفتن به مدرسه برای وی به یک تجربه پر استرس مبدل میشود.

*****************

تهیه شده توسط: تورانبانو ض.

کودک و خانواده در بخش بارداری و کودک یاری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

به منت دگران خو مکن که در دو جهان ««« »»» رضای ايزد و انعام پادشاهت بسکودک را با دلهره و استرس از خواب بیدار نکنید


TT / 54 --- TP / 19%

گردآوری شده توسط : تورانبانو ض.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : بیدار
برچسب ها : استرس , نکنید , کودک

مطالب مرتبط