کودک بیش فعال را ناچار به حل مسائل ریاضی نکنید

کودک بیش فعال را مجبور به حل مسائل ریاضی نکنید

علی آزاد روان شناس و استاد دانشگاه بیان داشت: بیش فعالی یک آشفتگی رایج میان کودکان به حساب مییاید که حدود 8 تا10 درصد آنان به این مشکل دچار هستند و معمولاً این مریضی در میان پسران بیشتر نگاه کرده می شود که پرتحرکی، کمبود توجه و تمرکز، بروز اعمال ناگهانی و غیر قابل قبل نگاه کنی بودن از ویژگی های اولیه آن استکه این عوامل در سال های ابتدای رشد یعنی قبل از ورود به مدرسه آغاز می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: آشفتگی بیش فعالی یا نقص توجه در کودکان، معمولاً وقتی که فرزندها به مهدکودک یا مدرسه می روند به خوبی خود را بروز می دهد که لازم است این افراد بعد از تشخیص، با سرعت تحت درمان قرار گیرند.

آزاد تصریح کرد: این کودکان به شدت از انجام کارهایی که نیازمند توجه و تمرکز است مانند حل کردن مسئله ریاضی نفرت می دارند و حضور می دارند هر کاری جز انجام آن را قبول کنند و خواست این کار از آنان بدترین تنبیه ممکن برای کودکان بیش فعال است.

این روان شناس در پایان بیان کرد: از خصوصیات کودکان بیش فعال این است که بازی یا انجام کاری را تا آخر تمام نمیکنند و نیمه کاره ول میکنند؛ همچنین ایجاد معضلات درسی به خاطر نبود توجه و تمرکز از اصلیترین ویژگی این کودکان است که در نتیجه موجب کاهش اعتماد به نفس، به وحشت افت و گریز از مدرسه خواهد شد.

****با تشکر از حسن انتخاب شما****

نگارش از: شهريار ف.

کودک و خانواده در بخش بارداری و کودک یاری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

مظهر لطف ازل روشنی چشم امل ««« »»» جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاعکودک بیش فعال را ناچار به حل مسائل ریاضی نکنید


TT / 48 --- TP / 20%

گردآوری شده توسط : شهريار ف.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : مجبور
برچسب ها : نکنید , ریاضی , فعال , کودک

مطالب مرتبط