عکس شماره 1 ⇩

عکس شماره 2 ⇩
عکس گربه اسکیت سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 3 ⇩
عکس گربه اسکیت سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 4 ⇩
عکس گربه اسکیت سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 5 ⇩
عکس گربه اسکیت سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 6 ⇩
عکس گربه اسکیت سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 7 ⇩
عکس گربه اسکیت سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 8 ⇩
عکس گربه اسکیت سوار !! (9 عکس)

عکس شماره 9 ⇩
عکس گربه اسکیت سوار !! (9 عکس)

 

آکروباتیک به حیواناتی مثل گربه و سگ است.
آکروباتیک مردم را شگفت زده می کند.صاحب او مربی آموزش حرکات Coolangatta در استرالیا به چرخ زدن می پردازد و با حرکات Didga نام گربه ای با استعدادی جالب است.او با اسکیت برد خود که توسط صاحبش Robert Dollwet از راه دور کنترل میشود در خیابان های شهر ساحلی