یادگیری ساخت سبد بسیار خوشگل با نشریه (عکس و تصویر)

آموزش ساخت سبد بسیار زیبا با روزنامه (عکس)

در این پست تعلیم ساخت یک سبد روزنامه ای بسیار زیبا را به شما تعلیم میدهیم.نگاه بکنید و بهره گیرید.
ساخت سبد با روزنامه

در این پست تعلیم ساخت یک سبد روزنامه ای بسیار زیبا را به شما تعلیم میدهیم.نگاه بکنید و بهره گیرید.

لوازم ضروری


کاغذ روزنامه

چسب مایع


شیوه ساخت

برای شروع باید روزنامه ها را را به شکل طولی طوری روی هم تا بزنید، که به نوارهای باریکی مبدل شوند .دقت کنید هر تایی را که روی روزنامه بوجود مییاورید با خط کش فلزی کاملا خط بیندازید. به این ترتیب تاهای بعدی مرتب تر به وجود خواهد آمد. آخرین تا را قادر هستید برای سهولت در مرحله های بعدی با چسب مایع روی هم کاملا بچسبانید. ما برای این سبد از 24 عدد روزنامه دولا بهره گرفتیم که البته این کار کاملا سلیقه ای است چون هرچه تعداد نوارهای روزنامه ای بیش تر باشد سبد بزرگتری خواهید داشت.

تصویر و عکس شماره 1 ⇩


برای شروع 12 عدد از نوارهای روزنامه ای را روی سطحی صاف به شکل افقی کنار هم گذارید و بافت را از یک سمت شروع کنید. حدود 10 سانت از ابتدای روزنامه ها پایین آمده و با خودکار روی تمام روزنامه ها خطی افقی رسم کنید. سپس اولین نوار روزنامه ای را خلاف آن یعنی از سمت عمودی یک عدد از رو و یک عدد از زیر از لای نوارهای افقی رد کنید و آن را روی خطی که قبلا رسم کردید گذارید به این ترتیب مرز کناره های سبد معین خواهد شد. دقت کنید که دور تا دور این نوارها باید 10 سانت فاصله برای کناره های سبد نبافته باقی بماند. بافت را تا مکانی که 12 نوار روز نامه ای عمودی، بین 12 نوار افقی قرار گیرد ادامه دهید. کف سبد شما در این مرحله آماده است.

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس تعلیم ساخت سبد بسیار زیبا با روزنامه (تصویر و عکس)

برای بافت لبه های سبد به 16 ردیف روزنامه ای دیگر نیاز دارید که همانند نوارهای قبلی باید آن ها را تهیه کنید با یک اختلاف که این 16 نوار باید به هم متصل باشد. برای این کار روزنامه را که نواری تا کردید لبه نوار اولی را به نوار بعدی با منگنه متصل کنید به این ترتیب یک رشته روزنامه ی نواری ساخته می شود که برای بافت کناره های سبد نکته نیاز است. سپس از یک طرف سبد بافت کناره ها را شروع کنید. به این ترتیب که ابتدا نوارهای استراحت کرده عمودی را به طرف داخل خم کنید سپس نوار افقی را از بین نوارها رد کنید. دور تا دور سبد را یک نوار از زیر و یک نوار از رو بسازید. در پایان کار برای مرتب شدن آن قادر هستید یک نوار روزنامه را لبه سبد قرار بدهید و آن را با منگنه محکم کنید. برای خوشگل تر شدن سبد قادر هستید آن را در محیط باز با اسپری رنگی رنگ کنید و از کاردستی خوشگلتان صفا بکنید.

تصویر و عکس شماره 3 ⇩
تصویر و عکس تعلیم ساخت سبد بسیار زیبا با روزنامه (تصویر و عکس)

- براى بالا بردن کيفيت سايت سرزه لطفا نظرات سازنده خود را در انتهاى صفحه براى ما بنويسيد -

نگارش : سپند ا.

هنر در خانه در بخش خانه سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو ««« »»» بازپرسيد خدا را که به پروانه کيستیادگیری ساخت سبد بسیار خوشگل با نشریه (عکس و تصویر)


TT / 88 --- TP / 18%

گردآوری شده توسط : سپند ا.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : روزنامه
برچسب ها :

مطالب مرتبط