یادگیری کاردستی تریلی کاغذی بسیار خوشگل و ساده +تصاویر (19 عکس)

آموزش کاردستی کامیون کاغذی بسیار زیبا و آسان +تصاویر

تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

تعلیم کاردستی کامیون

 دوستان عزیز امروز می خواهیم با هم یک کامیون بسیار خوشگل و راحت تهیه کنیم. برای تهیه کردن این کامیون شما فقط به یک کاغذ رنگی قرمز نیاز دارید، شاید سؤال بکنید چرا کاغذ رنگی قرمز؟ چون این یک کامیون آتش نشانی است.

تصویر و عکس شماره 1 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

1. یک کاغذ رنگی قرمز به ابعاد 15 در 15 سانتی متر بردارید و از سمت سفید آن کار را شروع کنید.

 

تصویر و عکس شماره 2 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

تعلیم کاردستی

تصویر و عکس شماره 3 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

  2. کاغذ را در امتدا خط افقی به نصف تا کنید و سپس آن را گشایید.

 

تصویر و عکس شماره 4 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر 

   3. این بار کاغذ را در امتداد خط عمودی تا کنید و دوباره تایش را گشایید.

 

تصویر و عکس شماره 5 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

 کاردستی کامیون کاغذی

تصویر و عکس شماره 6 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

  4. نیمه ی پایینی کاغذ را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. یک سوم پایینی کاغذ را به سمت بالا تا کنید.

تصویر و عکس شماره 7 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

مشغولی کودکان

تصویر و عکس شماره 8 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

کامیون

تصویر و عکس شماره 9 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

   5. شما باید در امتداد نقطه چین لبه های کاغذ را به سمت بیرون تا کنید.

 

تصویر و عکس شماره 10 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

      6. حالا گوشه ها را مطابق شکل تا کنید.

 

تصویر و عکس شماره 11 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

  7. کاغذ را برگردانید.

 

تصویر و عکس شماره 12 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

  8. نیمه بالایی را به سه قسمت تقسیم کنید و دو سوم آن را مطابق شکل تا کنید.

 

تصویر و عکس شماره 13 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

 
تعلیم کاردستی

تصویر و عکس شماره 14 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

   9. حالا لبه ی بالایی سمت چپ را به سمت بالا تا کنید.

 

تصویر و عکس شماره 15 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

 کاردستی کامیون کاغذی

تصویر و عکس شماره 16 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

  10. سمت چپ را در امتداد نقطه چین به سمت خودتان تا کنید.

 

تصویر و عکس شماره 17 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

کامیون کاغذی

تصویر و عکس شماره 18 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

   11. کاردستی شما کامل شده. شما قادر هستید با ماژیک یا مداد رنگی تصویر و عکس یک نردبان را روی آن بکشید.

 

تصویر و عکس شماره 19 ⇩
تصویر و عکس تعلیم کاردستی کامیون کاغذی بسیار خوشگل و راحت +تصاویر

  امیدوارم از کاردستی امروز صفا کرده باشید.

تبیان

______________________

تهیه و تدوین : ايرانبانو ه.

هنر در خانه در بخش خانه سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

حافظ گمشده را با غمت ای يار عزيز
««« »»»
اتحاديست که در عهد قديم افتادست

یادگیری کاردستی تریلی کاغذی بسیار خوشگل و ساده +تصاویر (19 عکس)

TT / 258 — TP / 81%

نظر دهید