تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در تکنولوژی فرا زمینی دست پیدا می کنیم

تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در فناوری فضایی دست می یابیم

سیناپرس: رئیس مرکز ملی فضایی گفت: در صورتیکه زیرساخت‌های ضروری فراهم شود، قادر هستیم تا سال۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در حوزه فناوری فضایی دست یابیم.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی اضافه کرد: مرکز ملی فضایی تمرکز خود را روی ساخت و پرتاب ماهواره قرار داده و برخی اهداف محقق شده است.

وی اضافه کرد: فناوری فضایی یک فناوری پیچیده است که یک معادله چندین متغیره از عوامل گوناگون را شامل می شود و فقدان یا کمبود هر عامل در آن باعث ایجاد محدودیت خواهد شد.

به نقل کرده منطقی، در این حوزه حین بهبود زیرساخت ها باید برنامه‌ریزی هایی برای پرتاب و تکنولوژیهای فضایی و... نیز داشته باشیم که یکی از عوامل عمده محدودیت این حوزه ها بحث بودجه است.

وی تصریح کرد: اگه زیرساخت ها فراهم باشد ما قادر هستیم تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی خود در این حوزه دست یابیم.

-----------------------------------

مسئول متن : فرداد ط.

نجوم و فضا در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم ««« »»» مادر دهر ندارد پسری بهتر از اينتا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در تکنولوژی فرا زمینی دست پیدا می کنیم


TT / 28 --- TP / 19%

گردآوری شده توسط : فرداد ط.
تاریخ گردآوری : 2016-10-19
در دسته بندی : نجوم و فضا
برچسب ها : یابیم , اهداف , فضایی

مطالب مرتبط