تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در تکنولوژی فرا زمینی دست پیدا می کنیم

تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در فناوری فضایی دست می یابیم

تصویر و عکس تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در فناوری فضایی دست کشف میکنیم
سیناپرس: رئیس مرکز ملی فضایی گفت: در صورتیکه زیرساخت‌های ضروری فراهم شود، قادر هستیم تا سال۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در حوزه فناوری فضایی دست یابیم.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی اضافه کرد: مرکز ملی فضایی تمرکز خود را روی ساخت و پرتاب ماهواره قرار داده و برخی اهداف محقق شده است.

وی اضافه کرد: فناوری فضایی یک فناوری پیچیده است که یک معادله چندین متغیره از عوامل گوناگون را شامل می شود و فقدان یا کمبود هر عامل در آن باعث ایجاد محدودیت خواهد شد.

به نقل کرده منطقی، در این حوزه حین بهبود زیرساخت ها باید برنامه‌ریزی هایی برای پرتاب و تکنولوژیهای فضایی و… نیز داشته باشیم که یکی از عوامل عمده محدودیت این حوزه ها بحث بودجه است.

وی تصریح کرد: اگه زیرساخت ها فراهم باشد ما قادر هستیم تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی خود در این حوزه دست یابیم.

———————————–

مسئول متن : فرداد ط.

نجوم و فضا در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم
««« »»»
مادر دهر ندارد پسری بهتر از اين

تا سال ۱۴۰۴ به اهداف راهبردی در تکنولوژی فرا زمینی دست پیدا می کنیم

TT / 28 — TP / 19%

نظر دهید